Inobat Auto podporí rozvoj elektromobility a zotrvanie automobiliek na Slovensku

Bratislava, 5. februára 2020 – Po vzore vyspelých krajín má Slovensko jedinečnú šancu podieľať sa na vlastnom rozvoji autobatérií a stať sa špičkou v ich výrobe. Nástup éry elektromobility je neodvrátiteľný.

Zo strategického a bezpečnostného hľadiska je nevyhnutné, aby Európska únia mala rozhodovaciu suverenitu v oblasti elektromobility, vývoja a výroby autobatérii.

„Investícia InoBat Auto má potenciál byť výrazným prínosom pre výskum na Slovensku. Vznik R&D centra bude kľúčový aj pre automobilky pôsobiace u nás a udržanie ich zamestnanosti,“ vysvetľujeMarián Boček, predseda predstavenstva InoBat Auto.

100 miliónov eur do výskumu

Dnešné rozhodnutie Vlády SR podporiť výrobu batériových systémov a poskytnutie dotácie je plne v súlade s pravidlami štátnej pomoci a nariadením Európskej komisie. Racionálnou podporou pre automobilový priemysel sú najmä investície do nových technológií a vývoja. Ich podpore z verejných zdrojov sa už intenzívne venujú krajiny ako Nemecko či Francúzsko. V oboch krajinách ide o vyčlenenie finančných prostriedkov v objeme na úrovni okolo miliardy eur.

Ekonomika Slovenska je dlhodobo silne prepojená s automobilovým priemyslom.  „V záujme toho, aby Slovensko nestratilo konkurenčnú výhodu, podpora takejto investície a jedinečného projektu v oblasti vývoja autobatérii je strategicky správna,“ uviedol M. Boček z InoBat Auto.

Dotácia vo výške 5 miliónov eur je výsledkom rokovaní s Vládou SR. „Prostriedky budú použité na financovanie odborných kapacít a technologického transferu pre spustenie činnosti R&D centra,“ spresňuje M. Boček. V prvej fáze je plánom investovať 100 mil. eur do vybudovania výskumno-vývojového centra, tzv. R&D centrum a pilotnej výrobnej linky na západnom Slovensku.

Druhá fáza sa zameria na veľkokapacitnú výrobu batériových článkov v objeme produkcie 10 GWh ročne. Objem investície sa odhaduje na 1 miliardu eur. Opäť bude umiestnená na Slovensku, a to prioritne v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.

Financovanie projektu bude zabezpečené kombináciou zdrojov: dlhové financovanie a súkromné zdroje. Výška dlhového financovania sa v modeli odhaduje na 60 %. Pri dlhovom financovaní už spoločnosť InoBat Auto veľmi intenzívne komunikuje s bankovým sektorom a suverénnymi investičnými fondmi. V lete minulého roku boli spustené rokovania aj s Európskou investičnou bankou (EIB), ktorá už podobný projekt financovala vo Švédsku.

Silná spolupráca s akademikmi

„Projekt InoBat Auto prináša na Slovensko unikátne know-how. Do výskumu a vývoja priamo zapojí slovenskú akademickú komunitu,“ zdôraznil M. Boček. Vznikne významný priestor na využitie výskumných a vývojových kapacít našich univerzít i celého akademického sektora.

V rámci spolupráce so Slovenskou batériovou alianciou by sa otvorili príležitosti pre STU Bratislava, TUKE Košice, PJŠ Košice či Žilinskú univerzitu. Ďalšie organizácie sú v súčasnosti vo fáze prijímacieho procesu do aliancie. Konkrétne príležitosti zahŕňajú: spoluprácu so svetovými kapacitami vedeckej obce napríklad z USA, budovanie akademickej infraštruktúry, priamu účasť na vedecko-výskumných aktivitách a prístup do výskumných parkov súkromného partnera.

Výsledky by podľa tohto scenára boli ďalekosiahle. Počíta sa s rastom novej generácie skúsených slovenských výskumníkov s praxou, návratom vedcov zo zahraničia, prítomnosťou zahraničných expertov v krajine a rozšírením duševného vlastníctva krajiny.

Autobatérie na mieru

Európska komisia odhaduje, že pre naplnenie potrieb výrobcov bude musieť byť v EÚ postavených odhadom 20 až 30 takzvaných „gigafabrík“ na výrobu batérií. Už dnes je známe, že dopyt európskych automobiliek v roku 2023 päťnásobne presiahne produkčné kapacity všetky výrobcov v EÚ, a to vrátane tých, ktoré sú momentálne vo výstavbe, resp. je plánom ich stavať. Zároveň platí, že vyše 80 % takýchto investícií v EÚ je ázijského pôvodu.

Ponuka batériových článkov zo strany výrobcov dnes prebieha prostredníctvom takzvaného „katalógového predaja“. Výrobcovia áut musia prispôsobovať dizajn áut ponuke batérií na trhu a nie naopak. V ideálnom prípade by sa mal dizajn batérií prispôsobiť práve potrebám výrobcov. Nájsť výrobcu s „produktom na mieru“ je dnes prakticky nemožné.

Cieľom InoBat Auto je neuspokojivú situáciu zmeniť, a to vďaka transferu moderných technológií a spolupráci s renomovanou spoločnosťou Wildcat Discovery Technologies. Tá má registrovaných viac ako 150 exkluzívnych patentov a už dnes prináša riešenia pre automobilky ako BMW, Daimler Chrysler či iné prémiové značky.

Spoločnosť InoBat Auto, j.s.a. vznikla spojením renovovanej americkej spoločnosti Wildcat Discovery Technologies Inc. (WDT) a spoločnosti InoBat j.s.a. (InoBat).