Projects

Documents/Záznamy z prieskumu trhu

Projekt „Vybudovanie pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:

InoBat Auto j.s.a., Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica


Miesto realizácie:

Voderady, okres Trnava


Stručný opis projektu:

Predkladaný projekt tvorí prvú fázu IPCEI projektu InoBat Auto notifikovaného Európskou komisiou. Cieľom predkladaného projektu je výskum a vývoj špičkových batériových článkov. V rámci hlavnej aktivity projektu bude realizovaná časť výskumno-vývojových úloh v dvoch podaktivitách zameraných na vývoj batériových článkov novej generácie s tekutým elektrolytom a významný pokrok vo vývoji batériových článkov s elektrolytom v pevnom stave. Výsledkom projektu budú návrhy batériových článkov so špecifickými vlastnosťami, ktoré budú predstavovať inováciu na svetovej úrovni.


Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

19 191 767,56 EUR


Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Sprostredkovateľský orgán:

EÚ Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Ministerstvo hospodárstva SR