Potvrdené!  Slovenské batérie do elektromobilov od InoBat Auto sú vysoko výkonné a bezpečné.

  • Testy batérie od slovenskej spoločnosti InoBat Auto vykonalo uznávané kórejské testovacie centrum NCT
  • Výsledky poukazujú na bezpečnosť a výkonnosť slovenských NMC622 batérií od InoBat-u
  • Batéria od InoBat Auto bola porovnávaná s industrializovanou batériou typu NMC622, ktorá je v súčasnosti používaná vo viacerých prémiových vozidlách,
  • Slovenská batéria dosiahla lepšie výsledky v  oblastiach energetickej kapacity, dojazdu aj životnosti

Slovenská spoločnosť InoBat Auto opäť ukazuje svoj inovačný potenciál a silu vo svete elektromobility. Potvrdením sú aj najnovšie výsledky testov od uznávaného kórejského testovacieho centra NCT. Toto centrum pravidelne testuje aj výrobky známych značiek ako napríklad Samsung a LG Chem a spolupracuje aj s uznávanými inštitútmi ako TÜV SÜD či TÜV Rheinland.

V posledných mesiacoch sa zaoberala aj slovenskou spoločnosťou InoBat Auto, pre ktorú vykonala bezpečnostné a výkonnostné testy batérií NMC622.

Testovanie odštartovalo v marci 2021.  Člen predstavenstva InoBat Pavol Krokoš vysvetľuje, že zistenia z testov boli porovnané aj s výkonom aktuálne jednej z najpoužívanejších batérií, ktorá sa dnes nachádza v mnohých elektromobiloch.

„Výsledky testov potvrdzujú kvalitu našich batérií.  Batérie boli podrobené bezpečnostnými a výkonnostnými testami a všetky testy sú ukončené. Pri výkonnostných testoch boli batérie cyklované 600x. Výsledky ukazujú dosiahnutie lepších výsledkov oproti porovnávanej batérií ázijského výrobcu v parametroch energetickej hustoty, životnosti, dojazdu a dobíjania.“

Testy boli zamerané na viaceré parametre batérií a ich výsledky poukazujú napríklad na rýchlosť nabíjania, životnosť batérie, jej kapacitu, ale aj to, aký vplyv na ňu majú teplotné výkyvy.

Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciachpovažuje výsledky týchto testov za potvrdenie nielen  kvality, ale aj konkurenčnej výhody InoBat batérií.

„Ich modulárny systém je schopný adaptovať sa na potreby zákazníkov vďaka využitiu informačných technológií. Rôzne typy zloženia sú tak vhodné na rôzne spôsoby využitia. Za zmienku určite stojí aj to, že slovenská batéria NMC622 od InoBat sa nabije za 30 minút až na 85 %, pri nízkej teplote -20 °C ostáva k dispozícii 77 % jej kapacity, ale ja to, že aj po 600 cykloch má batéria stále 91 % zo svojej životnosti. Úplný koniec životnosti tak môžu zákazníci očakávať až po dosiahnutí 1300 – 1350 cyklov.“    

ELEKTRIFIKÁCIA DOPRAVY JE PRE SLOVENSKO PRÍLEŽITOSŤOU

Automobilový priemysel má na Slovensku už dlhodobo veľmi silné postavenie. Patríme medzi vedúce krajiny vo výrobe automobilov a toto odvetvie tvorí významnú časť slovenského HDP. Prebiehajúce zmeny v pohonoch a ponímaní mobility prinášajú mnohé výzvy a príležitosti. Úspech slovenského automobilového priemyslu pri premieňaní týchto príležitostí bude závisieť od všetkých zúčastnených, vrátane štátu.

Podľa prezidenta Zväzu Alexandra Matušeka je veľmi potrebná, okrem zachovania konkurencieschopnosti, aj systémová podpora investícií, domácich inovácií a vyššej pridanej hodnoty nielen v tomto najvýznamnejšom priemyselnom odvetví, ale aj v oblasti mobility ako takej.

„Nenazerajme na elektromobilitu ako na hrozbu. Práve naopak, záväzky súvisiace s bezpečnosťou, ochranou zdravia a v boji proti zmenám klímy sú pre automobilky obrovskou príležitosťou. Slovensko je významným hráčom v tomto globálnom odvetví. Je nevyhnutné urobiť všetko pre to, aby svoje pozície nestratilo. Slovensko nesmie premárniť šance, ktoré prinášajú zmeny v mobilite. Dôležitým aspektom však musí byť práve zachovanie konkurencieschopnosti, systémová podpora investícií, domácich inovácii a nabíjacej infraštruktúry. To je cesta ako zabezpečiť udržateľnosť tohto odvetvia na Slovensku“

Na margo inteligentnej špecializácie Slovenska v oblasti elektrifikovanej dopravy sa vyjadril aj Marián Smik, predseda a štatutárny zástupcaSlovenskej batériovej aliancie (SBaA).

„Ambície a inovatívnosť spoločnosti InoBat Auto predstavujú veľký krok smerom vpred v rámci dosiahnutia konkurencieschopných, inovatívnych aj ekologických cieľov v rámci batériového sveta na Slovensku, ale aj v Európe. Pridanú hodnotu vidím hneď v niekoľkých smeroch – rozvoj progresívnych trendov, vedy, výskumu, znalostnej ekonomiky, R&D centier, ale aj nášho inovačného potenciálu. Vďaka tomuto projektu sa môže Slovensko v budúcnosti stať veľmocou v elektromobilite.“

JASNÉ PLÁNY DO BUDÚCNA, SILNÁ PODPORA ZO STRANY ŠTÁTU AJ EÚ

Aj napriek tomu, že spoločnosť InoBat je na trhu len od septembra 2019, už teraz dosahuje pozoruhodné výsledky – vyvinula prvé batérie, získala prvého zákazníka a úspešne napreduje s prerábkou výskumno-vývojového a výrobného centra vo Voderadoch. Cieľavedomé sú aj jej plány do budúcna.

„Našim cieľom je priniesť inovácie, ktoré svet elektromobility potrebuje na to, aby mohol plnohodnotne fungovať. Okrem výskumu, vývoja a výroby týchto batérií sa sústreďujeme napríklad aj na ich recykláciu či výstavbu energetických úložísk. Už teraz sme vyvinuli a vyrobili aj ďalšiu sériu batérií NMC811, a máme jasný plán výskumu a vývoja ďalších generácií. Aktuálne sme podpísali kontrakt s novým zákazníkom a sme v intenzívnych rokovaniach s ďalšími ,“ uzatvára Pavol Krokoš.

Aktuálne prebieha aj testovanie ďalšej séria batérií od InoBat NMC 811 (811G a 811 Si Gen2). Na testovanie pre zákazníkov môžu byť dostupné už koncom tohto roka.