Slovenská batériová aliancia: „Na plnenie cieľov batériovej regulácie by mali reagovať nielen výrobcovia batérií, ale aj všetky automobilky a vláda“

Batérie do elektromobilov v EÚ by mali byť udržateľné, vysoko výkonné aj bezpečné vo všetkých fázach svojho životného cyklu. S takýmto návrhom prišla Európska komisia v rámci akčného plánu pre obehové hospodárstvo.

Tento plán podporuje aj Slovenská batériová aliancia a tvrdí, že takéto normy sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov a ambícií v rámci nulových emisií, ktoré stanovuje Európska zelená dohoda. Reagovať by však podľa nej mali nielen samotní výrobcovia batérií, ale najmä automobilky – nielen na Slovensku a v EÚ, ale aj v rámci celého sveta.

Spomínaný návrh Európskej komisie je zameraný nielen na environmentálne, ale aj sociálne a hospodárske otázky týkajúce sa všetkých typov batérií, ktoré by mali byť pre ich výrobcov povinné. Ide pritom o požiadavky, na základe ktorých bude vysoká nielen kvalita batérií, ale aj ich  bezpečnosť. Na konci svojej životnosti by sa mali batérie recyklovať tak, aby sa cenné materiály dostali späť do obehu. Mala by sa tak dosiahnuť vysoká úroveň zhodnotenia napríklad v prípade kobaltu, lítia, niklu či olova. Ide totiž o recykláciu práve tých najkritickejších a najťažšie dostupných materiálov, čo značne prospeje nielen k ochrane životného prostredia, ale vo veľkej miere aj ľudských práv.

Od 1. júla 2024 môžu byť, podľa tohto nového regulačného rámca, na trh uvedené iba také batérie, ktoré budú mať stanovené vyhlásenie o uhlíkovej stope. Podľa Slovenskej batériovej aliancie by preto mali európski výrobcovia automobilov využívať len batérie s certifikátom, a to nielen tie, ktoré sú dovážané v rámci krajín EÚ, ale aj z iných kútov sveta. Regulovaný a kontrolovaný by mal byť podľa ich názoru nielen export batérií, ale aj ich import z rôznych krajín.

„Táto regulácia by tak mala zabezpečiť to, aby sa na trh EÚ dostali len „zelené“, kvalitné a bezpečné batérie do elektromobilov. Keďže na tento rýchlo rastúci trh musíme globálne rýchlo reagovať, Slovenská batériová aliancia považuje za nevyhnutné, aby sa do plnenia tohto cieľa v rámci svojej výroby zapojili a na túto reguláciu reagovali nielen výrobcovia batérií, ale všetky automobilky a samotná vláda,“ objasňuje Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie s tým, že ide jeden z nosných pilierov v rámci konkurencieschopnosti.

Marián Smik tiež pripomína, že Slovensko má v rámci automobilového priemyslu dlhodobo silné postavenie a patrí medzi vedúce krajiny vo výrobe automobilov s množstvom subdodávateľov. „Navyše, aktuálne vo Voderadoch vzniká už aj výskumno-vývojové centrum a pilotná linka InoBat Auto. Tie sa špecializujú práve na zelené a trvalo udržateľné rozvíjanie a výrobu technológie batérií do elektromobilov.“

Spomínané požiadavky zo strany Európskej komisie sa zameriavajú na vývoj a výrobu udržateľných aj konkurencieschopných batérií tak, aby bolo možné do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Pre jej dosiahnutie je však nevyhnutné zamerať sa na používanie zodpovedných materiálov pri výrobe batérií, obmedziť využitie nebezpečných látok, recyklovať materiály, minimalizovať uhlíkovú stopu a zvýšiť výkon a životnosť batérií. „Je potrebné, aby aj slovenská vláda hľadala čo najlepšie riešenia na podporu vývoja a inovácií v tejto oblasti. Ide totiž o kľúčové faktory nielen smerom k ochrane životného prostredia, ale aj k rozvoju automobilového sektoru či vzdelávania v tejto oblasti,“ uzatvára Marián Smik.